สมัครงานตำแหน่งงานว่าง ตามกลุ่มงาน

เลือกตามกลุ่มงานที่สนใจ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  4. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อ

HR: Staffing & Selection
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ลอย
ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. (662) 502-8448,(662) 502-8569-70 แฟกซ์ (662) 502-6092
E-mail : [email protected]